Yin i Yang, czyli harmonia nade wszystko

Chińska sztuka planowania przestrzeni, czyli feng shui, idealnie sprawdza się także w ogrodach. Jej podstawowym założeniem jest połączenie pierwiastków Yin i Yang w celu osiągnięcia pełnej harmonii pomiędzy człowiekiem a naturą.

Tylko bowiem umiejętne współdziałanie z naturą jest w stanie zapewnić nam szczęśliwe życie. Zgodnie z zasadami feng shui najważniejszą rolę w ogrodzie odgrywają harmonia i energia, które stanowią podstawę idealnego świata.

Należy więc zaprojektować nasz ogród tak, aby zachować w nim ład i spójność a jednocześnie zapewnić dobrej energii swobodny (nie za szybki) przepływ. Energia ma nieustannie płynąć i wypełniać naszą przestrzeń.

Według wyznawców chińskiej filozofii w naszym ogrodzie winny znaleźć miejsce odzwierciedlenia wszystkich pięciu żywiołów: wody, ognia, ziemi, drewna i metalu. Polega to na odpowiednim wyborze i umiejscowieniu przedmiotów, które wiążą się z określonymi żywiołami, np.

grilla, który symbolizuje ogień, nie należy umieszczać w pobliżu oczka wodnego, gdyż woda niszczy ogień zamiast z nim współdziałać. Projektując ogród zgodnie z zasadami feng shui nie należy zapomnieć także o siatce Baguna symbolizującej osiem żywiołów przyporządkowanych do określonych stref naszego życia: kariery, rodziny/zdrowia, wiedzy, sławy, bogactwa, małżeństwa, dzieci i pomocnych ludzi.

Mając na uwadze przypisanie poszczególnych stref do określonych żywiołów, możemy te strefy odpowiednio wzmacniać, np. w strefie bogactwa, która związana jest z żywiołem wody, najlepiej umieścić fontannę lub oczko wodne, gdyż efekt płynącej wody sprzyja dobrobytowi.

You may also like...