Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

agencja interaktywna poznań

Wśród ludzi, którzy nierzadko potrzebują pomocy, znajdują się też osoby niepełnosprawne. Kupno sprzętu, potrzebnego do ich rehabilitacji oraz przede wszystkim tego, umożliwiającego normalne funkcjonowanie, wiąże się z ogromnymi kosztami.

Co więcej osoby, cierpiące na jakikolwiek stopień niepełnosprawności, wymagają też wsparcia psychicznego, by nie czuć się pod żadnym względem gorszymi od innych. Tym wszystkim zajmują się więc fundacje, które poświęciły swoją działalność właśnie tej grupie potrzebujących.

Wolontariusze zajmują się zbiórką na różne cele, takie jak niezbędna operacja, urządzenia potrzebne do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnością. Ci, którzy zajmują się bezpośrednią pomocą, towarzyszą im podczas różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych i wspierają także duchowo.

Zostać wolontariuszem może praktycznie każdy, także osoba, która nie ukończyła jeszcze osiemnastu lat. Jest to nie tylko świetna okazja do pomocy, ale i szansa zdobycia przyjaciela i spędzania z nim wolnego czasu.

Ludzie niepełnosprawni również dużo zyskują dzięki towarzystwu innych, ponieważ to zwykle motywuje ich do działania, wpływającego na poprawę ich obecnego stanu.

You may also like...