Ulgi dla niepełnosprawnych – możliwość korzystania ze zwolnień od pracy

praca zielna góra work force Wrocław

Osoby niepełnosprawne w znacznym bądź umiarkowanym stopniu, posiadają prawo do zwolnienia od pracy. Jeżeli np. wózek, na którym się porusza osoba niepełnosprawna uległ awarii należy odwiedzić serwis wózków inwalidzkich

Dzięki obejmującym takie osoby ulgom, zwolnienie od pracy nie powoduje jednak braku otrzymania wynagrodzenia na ten czas.

Niepełnosprawni mogą korzystać ze zwolnień od pracy nie częściej niż raz w roku w wymiarze do dwudziestu jeden dni roboczych.

W tym czasie pracownik musi jednak uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym.

Zwolnienie obowiązuje także w przypadku, gdy niepełnosprawny ma zaplanowane specjalistyczne leczenie, zabiegi lecznicze czy usprawniające, pod warunkiem, że te czynności nie mogą odbyć się poza wyznaczonymi godzinami pracy danej osoby.

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych pracodawca udziela zwolnienia od pracy na podstawie wniosku od lekarza, który sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym.

Ponadto, pracownicy są również uprawieni do korzystania ze zwolnienia od pracy w celu wykonania specjalistycznych badań lub zabiegów, a także po to, by uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne.

You may also like...