Ubezpieczenie domu w stanie surowym

W wielu działających towarzystwach ubezpieczeniowych istnieje możliwość ochronienia swojego majątku, jakim jest wybudowany dom w stanie surowym poprzez wykupienie polisy. Oferty firm są bardzo ciekawe i korzystne dla inwestorów, ale trzeba się im dobrze przyjrzeć, żeby wybrać najlepszą opcję.

W zasadzie od samego początku trwania budowy domu można skorzystać z konkretnej oferty ubezpieczenia. Warto jednak zwrócić uwagę na zabezpieczenie jak największej liczby ważnych elementów.

Może bowiem być tak, że pakiet nie będzie obejmować np. materiałów zgromadzonych na terenie budowy, parkujących tam maszyn i pojazdów oraz majątku trwałego narażonego na akty wandalizmu czy kradzieże, jeżeli działka budowlana nie będzie ogrodzona.

Ubezpieczyciele wyraźnie wskazują swoją odpowiedzialność i wszystkie wyłączenia. Najczęściej bywa tak, że inwestorzy mieszkają z dala od miejsca, w którym stawiają swój dom, nie są więc w stanie kontrolować posesji i dóbr na niej zgromadzonych na bieżąco i przez cały czas.

W tych sytuacjach właśnie świetnie sprawdza się wykupiony pakiet ubezpieczeniowy, obejmujący aktualny stan budowy. Po zamknięciu stanu surowego istnieje jeszcze większe ryzyko zniszczeń lub utraty zgromadzonych materiałów przeznaczonych na wykończenie bądź kradzieży armatury zgromadzonej już wewnątrz budynku.

Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, ubezpieczony inwestor ma szansę na odzyskanie pieniędzy za poniesione szkody zgodnie z zapisami dokonanymi w polisie ubezpieczeniowej.

You may also like...