Surowy stan domu

sprężarki powietrza na wynajem

Używany w potocznym języku „stan surowy” określa zakres wykonanych na obiekcie prac budowlanych. We wszelkich umowach pomiędzy inwestorem a wykonawcami ten właśnie obszar prac powinien być wyraźnie zapisany.

Z wyznaczonych terminów i określonego zakresu robót wykonawca powinien się solidnie wywiązywać. Stan surowy budowanego obiektu ocenia się jako otwarty lub zamknięty.

Otwarty to wymurowane wszystkie ściany, stropy, wewnętrzne schody, kominy, więźba dachowa i pokrycie dachu. Nie ma w nim natomiast wprawionych okien i drzwi, które najczęściej zabezpieczane są folią lub deskami zwłaszcza wtedy, gdy budowa zostaje przerwana z uwagi na złe warunki pogodowe.

Z kolei stan surowy zamknięty oznacza, że inwestycja ma już wstawione wszystkie drzwi, zabudowane otwory okienne, być może również docelowe pokrycie dachu a wewnątrz wybudowane ścianki działowe. Ten etap właścicielowi przyszłego domu daje możliwość prowadzenia prac wykończeniowych bez względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W zamkniętym obiekcie ekipy fachowców mogą już zakładać instalację elektryczną, wykonywać przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przygotować podłączenie gazowe, jeśli takie będzie konieczne. Wewnętrzne prace wykończeniowe zajmują zwykle dużo czasu, bo specjalistyczne usługi są dosyć kosztowne a inwestorzy na tym etapie budowy miewają problemy finansowe.

Bywa tak, że budowa domu pochłania większe koszty niż przewidywali, w związku z tym terminy wydłużają się i odsuwają moment końca budowy.

You may also like...