Jaskinie – pierwsze domy

www.aquatv.pl https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/piaseczno/

Współczesne wyobrażenia oraz przyzwyczajenia ludzi żyjących w tzw. cywilizowanym świecie na temat domów, ich wyglądu, funkcji i funkcjonalności znacznie odbiegają od tego, jak wyglądały domy w dalekiej przeszłości. Pierwsze domy jakie powstawały już przed dziesiątkami lat, były tworami udostępnianymi przez matkę naturę. Dzięki temu schronienie w jaskiniach dostępne było dla ludzi oraz naszych praprzodków, gdzie pierwsi ludzie organizowali swoją przestrzeń życiową, kulturalną, a nawet religijną.

To, że właśnie w ten sposób wykorzystywane były jaskinie, świadczą ślady obecności i działalności człowieka. Najsłynniejszą bodaj jest francuska Jaskinia Lascaux, z licznymi malowidłami naściennymi, upamiętniającymi zwierzęta oraz ludzi. Także dzisiaj znaleźć możemy tego rodzaju domy w różnych rejonach świata, wśród mieszkańców rozmaitych tubylczych plemion do których nie dotarł współczesny postęp i cywilizacja. Wykorzystują oni uwarunkowania środowiska, zamieszkując jaskinie.

You may also like...