Jakub Fontana

projekt wnętrz

Jakub Fontana urodził się w 1710 roku w Szczuczynie. Sztuki architektury początkowo uczył go ojciec Józef Fontana. Następnie w latach 1732 – 1736 wyjechał za granicę. Przebywał na terenie północnych Włoch, w Rzymie oraz Paryżu. W tym okresie zapoznał się z trendami w architekturze zachodniej Europy. Podróże te wywarły wielki wpływ na twórczość polskiego architekta. Dziś jego wpływ można widzieć w pracy projektant wnętrz częstochowa.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu reprezentował on w architekturze silną orientację francusko-włoską. Jego prace można podzielić zarówno na te należące do saskiego baroku i francuskiego rokoka, jak również wczesnego klasycyzmu. Dzięki swojemu obyciu ze światem, stał się nadwornym architektem królów Polski. Stanisław August Poniatowski po swojej koronacji wyznaczył go na pierwszego architekta króla. W tym czasie Jakub Fontana w pracy przy Zamku Królewskim i innych obiektach państwowych, rozpoczął projekty w duchu klasycyzmu. Do najważniejszych dzieł artysty zalicza się przebudowę wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie, pijarskie Collegium Nobilium w Warszawie, kościół bernardynów w Górze Kalwarii oraz kamienicę Prażmowskich w Warszawie.

You may also like...