Grunowe pompy ciepła

https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/architekt-wnetrz-pruszkow/

Gruntowe pompy ciepła są alternatywnym źródłem ogrzewania. Ciepło, które pobierają jest przekazywane do budynku w celu ogrzania jego pomieszczeń lub podgrzania wody użytkowej. Źródłem ciepła dla pomp gruntowych jest ziemia i wody głębinowe, które zgromadziła. Jest to w pełni ekologiczne rozwiązanie, zupełnie nieszkodliwe dla środowiska, a cieło można wykorzystać do kurtyny powietrzne przemysłowe.

Wśród gruntowych pomp ciepła wyróżnia się pompy gruntowo-powietrzne (oddają ciepło do wewnątrz), glebowo-powietrzne (źródłem ciepła jest gleba), skalno-powietrzne (skała jest źródłem ciepła) oraz wodno-powietrzne (źródłem ciepła są zbiorniki wody, np. jezioro). Gruntowe pompy ciepła bywają także nazywane geotermalnymi i zazwyczaj ich efektywność działania jest większa niż w przypadku innych pomp ciepła. Jest to spowodowane tym, że źródłem ciepła dla pomp gruntowych są grunty i wody podziemne, których temperatura w ciągu całego roku jest niemal taka sama.

Dzięki temu występują mniejsze różnice temperatur, co prowadzi do wzrostu efektywności pracy urządzenia.

You may also like...