Fundacja Kwiaty Polskie

raport o firmie www.bisnode.pl/firma/?id=160343&nazwa=BALTRADE_R_CZESNOWSKI_B_CZESNOWSKA_SPÓŁKA_JAWNA

Wiele ludzi, w tym dzieci cierpi z powodu choroby i niepełnosprawności, a ich rodziny znajdują się często w trudnej sytuacji socjalnej. Z tego względu powstała Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta wspierająca osoby chore i poszkodowane, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie pokryć kosztów leczenia. Fundacja pomaga szczególnie osobom starszym oraz dzieciom, ale też wszystkim, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. Podopieczni organizacji otrzymują dofinansowania na zakup niezbędnych leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego.

Ponadto prowadzi i wspiera ona akcje promujące zdrowy styl życia, których celem jest podniesienie świadomości społecznej. Fundacja organizuje też bezpłatne badania kontrolne. Dzięki charytatywnej działalności fundacji oraz jej darczyńcom, wiele osób może uzyskać konieczną do życia pomoc. Bezinteresowność, jaką wyróżniają się fundacje charytatywne jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania współczesnego świata, który często zapomina, że najwyższą wartością jest ludzkie dobro.

Stratgiczne doradztwo podatkowe dla firm

You may also like...