Fundacja Drosos

ryzyko finansowe ryzyko reputacji firmy

Organizacja Drosos została założona pod koniec 2003 roku i ma swoją siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Funkcjonuje ona dzięki prywatnej inicjatywie, od początku 2005 roku i jest uznana jako fundacja charytatywna, działająca na zasadach non-profit.

Organizacja jest ideologicznie, politycznie i religijnie niezależna. Misją fundacji jest umożliwienie poszkodowanym i cierpiącym społecznościom, godnego życia.

Fundacja Drosos prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. W skład jej zadań wchodzi m.

in.: walka z ubóstwem, promocja zdrowia i wspieranie ludzi cierpiących, ułatwienie dostępu do edukacji i wiedzy, pobudzanie kreatywności młodych osób oraz ochrona środowiska.

Ważnym celem organizacji jest praca, która wpłynie na wzmożenie przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych, aby mogły radzić sobie lepiej same. Fundacja działa zarówno w Szwajcarii, jak i poza granicami kraju, w rejonach, które potrzebują wsparcia.

Projekty realizowane są m.in.

w Egipcie, Maroku, Tunezji, Jordanie, Palestynie i Niemczech.

antykoncepcyjnie.com.pl

You may also like...