Formalności związane z budową domu

Pierwszą rzeczą w drodze do wybudowania własnego domu jest zakup działki, a następnie pokonanie kilku niezbędnych kroków w związku z dokumentacją. Znowelizowane prawo budowlane pozwala inwestorom na sprawniejsze załatwienie formalności i szybkie przystąpienie do budowy domu. Zanim jednak to nastąpi trzeba złożyć w odpowiedniej terenowej jednostce dokument, w którym zgłasza się chęć budowy i wnioskuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Do takiego zgłoszenia należy dołączyć egzemplarz mapy zasadniczej przedstawiający teren, gdzie planowana jest inwestycja. Jest to istotne, ponieważ osoby wydające decyzję muszą ocenić, czy budowa nie będzie w niekorzystny sposób oddziaływała na sąsiednie działki i środowisko. W dokumencie zgłaszającym budowę należy też określić jej charakter, a więc np. przeznaczenie, wysokość całkowitą obiektu, kształt dachu, ilość kondygnacji i podać jeszcze inne ważne parametry.

Ważna jest również informacja o możliwości dostępu do drogi publicznej. Tutaj warto skrupulatnie sprawdzić, czy droga jest ogólnodostępna, czy należałoby załatwiać z właścicielami sąsiednich gruntów tzw. służebność przejścia i przejazdu. Nowelizacja przepisów zwalnia obecnie od załączania do wniosku umów z dostarczycielami mediów. Posiadanie niezbędnych przyłączy jest jednak sprawdzane na końcu budowy domu, kiedy to następuje oficjalny odbiór techniczny inwestycji. W urzędzie należy również przedstawić gotowy już projekt architektoniczny domu i pozostaje czekać na decyzję. Jeśli w ciągu miesiąca urząd nie zgłosi żadnego sprzeciwu, można przystąpić do realizacji planowanej budowy.

domowykomfort.pl

You may also like...