Czas pracy a efektywność

Kwestia kolejna ściśle związana z czasem pracy i jego organizacją tyczy się efektywności. Człowiek zatrudniony na konkretnym stanowisku ma do wykonania pewne zadania, które wynikają z treści jego kontraktu. Bywa również tak, że pewne obowiązki pojawiają się już w trakcie okresu zatrudnienia i kontrakty z reguły przewidują taką ewentualność. Grunt, aby wywiązywać się ze wszystkiego w odpowiednim czasie. Tu jest pies pogrzebany, bo okazuje się czasami, że tego czasu mamy zbyt mało.

Rezultatem są problemy z wyrobieniem się w terminie, co miewa przykre konsekwencje. Jak uniknąć takich problematycznych sytuacji? Najważniejsze jest to, aby szukać dla siebie optymalnych rozwiązań. Musimy pamiętać, że każdy człowiek jest inny i tylko do pewnego momentu pewne narzędzia mają uniwersalny charakter i działają z każdym w ten sam sposób. Mądry szef potrafi dostrzec w pracowniku cechy indywidualne i tak nim pokierować, aby działał własnym rytmem i wnosił do ogólnego wyniku pracy jak najwięcej. Tym samym relacja pomiędzy czasem pracy a jej efektywnością będzie najlepsza.

You may also like...